Lib.Ru/Современная литература: Шпортько Олександр Володимирович: Публікації / публикации

Проза Переводы Поэзия Детективы История
|Современная|[Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Современная: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] Отсортировано по: [Форме] [Популярности] [Дате] [Названию]

 • Aдpeс: chportko@ukr.net
 • Обновлялось: 14/01/2017
 • Обьем: 94k/4
 • Рейтинг: 6.09*90
 • Посетителей за год: 391

 • Начните знакомство с:
 • Електронне діловодство / Электронное деловодство (укр.) 17k   Оценка:6.09*90   "Учебник"
  ЖАНРЫ:
  Проза (5984)
  Поэзия (5289)
  Публицистика (1565)
  Фантастика (270)
  Детектив (155)
  Драматургия (576)
  Юмор (252)
  Детская (531)
  Сказки (6)
  Естеств.науки (417)
  Право (25)
  Техника (184)
  IT-технологии (24)
  Философия (441)
  История (312)
  Мемуары (205)
  Политика (204)
  Религия (373)
  Эзотерика (199)
  Обществ.науки (344)
  Культурология (300)
  Литкритика (501)
  Музыка (82)
  Спорт (4)
  Бизнес (152)
  Перевод (591)

  РУЛЕТКА:
  Сказка об Осеннем
  Похороните меня
  Певец и Голос
  Рекомендует Асмус Е.Р.

  ВСЕГО В ЖУРНАЛЕ:
   Авторов: 794
   Произведений: 18834

  Диссертация:

 • Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі Png (укр.)   38k   IT-технологии Комментарии: 1 (29/05/2014)
  Шпортько О. В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG : дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем" / О. В. Шпортько ; Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2010. - 195 с. Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності стиснення без втрат у растрових графічних форматах (на прикладі формату PNG), що використовують предиктори, словниковий алгоритм LZ77, контекстно-незалежне кодування та іх комбінаціі за допомогою вдосконалення і врахування взаємодіі цих та застосування альтернативних чи нових методів і алгоритмів кодування. У напрямку прискорення кодування у форматі PNG вдосконалено метод пошуку однакових послідовностей потоку даних шляхом вибору найкоротших хеш-ланцюгів та метод точного розрахунку розмірів блоків динамічних кодів HUFF. Для зменшення коефіцієнтів стиснення у затвердженому стандарті формату PNG у середньому на понад 3.9 % вперше реалізовано післяпроцесний метод скорочення розміру стиснутого блоку у форматі DEFLATE і метод попереднього аналізу зображень з розбиттям на мінімальні та однорідні блоки рядків. У напрямку внесення модифікацій у цей формат розроблено методи для генерування різницевих кольорових моделей як з цілими, так і з дійсними коефіцієнтами, вдосконалено структуру розкладу алгоритму LZ77 та використано палітру для групового статистичного кодування, що дало змогу у випадку іх сумісноі реалізаціі з алгоритмом коригування значень предиктора в середньому зменшити коефіцієнт стиснення більше, ніж на 12 %.Ключові слова: кольорове зображення, стиснення без втрат, графічний формат PNG, методи попередньоі обробки зображень.
  Иллюстрации/приложения: 2 шт.
 • Учебник:

 • Електронне діловодство / Электронное деловодство (укр.)   17k   Оценка:6.09*90   IT-технологии Комментарии: 5 (03/07/2008)
  Навч.-метод. посібник для студентів денної та дистанційної форми навчання зі спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика" / О.В. Шпортько, В.В. Ступницький, Л.В. Шпортько, Н.І. Ступницька. / За ред. О.В. Шпортька. - Рівне: РДГУ, 2006. - 88 с., з іл. Посібник розроблено відповідно до програми курсу "Електронне діловодство" для спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика". Містить стислий конспект лекцій курсу, методичні розробки практичних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп'ютерну техніку в процесі діловодства.
  Иллюстрации/приложения: 1 шт.
 • Шпортько О.В., Шпортько Л.В. Розробка баз даних в Субд Microsoft Access 2010/2013. Практикум / Практикум з Ms Access 2010 / Практикум з Ms Access 2013 (укр.)   15k   IT-технологии
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - Рівне: О. Зень, 2016. - 184 c. Практикум розроблений у відповідності з практичною частиною програми дисципліни "Інформатика" розділу "Бази даних, їх місце і роль в сучасних інформаційних технологіях" для студентів природничих спеціальностей ВНЗ України. Містить впорядкований набір інструкційних карт з завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного опрацювання матеріалу дисципліни. Основна увага приділяється вивченню засобів СУБД MS Access для розробки цілісних інформаційно-пошукових систем на прикладі ІС обробки БД гуртового складу. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне оволодіти можливостями та засобами СУБД MS Access для ефективного створення ІС обробки систематизованих даних.
  Иллюстрации/приложения: 1 шт.
 • Шпортько О.В., Попчук О.В., Шпортько Л.В., Ст Комп'ютерні технології в діловодстві   24k   IT-технологии
  Навч. посіб. / [Шпортько О. В., Попчук О. В., Шпортько Л. В. та ін.] ; за ред. О. В. Шпортька. - 2-е вид., переробл. і допов. - Рівне : РДГУ, 2013. - 100 с. : іл. Посібник розроблено для навчально-методичного забезпечення дисципліни "Комп"ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг", яка викладається для студентів спеціальностей 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" і 7.050102 "Економічна кібернетика". Містить стислий конспект лекцій курсу, методичні розробки лабораторних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп'ютерну техніку в процесі діловодства.
  Иллюстрации/приложения: 1 шт.
 • Статистика раздела

  Связаться с программистом сайта.